Мальовица Sky Run 7 | 05-08-2018

Датата за Мальовица Sky Run 7 е 05.08.2018

Регистрацията е отворена

Информация

Виж повече

Маршрути

Виж повече

Регистарция

Виж повече

Датата на Мальовица Sky Run 7 е 05.08.2018

Мальовица Sky Run ще се проведе за 7 пореден път. Регистрацията отваря на 01.06.2018.

Мальовица Sky Run 6

Тази година ще има задължителна екипировка ! Задължително е всеки участник да има и планинска застраховка!