⚠️Маркировката по трасето е знаменца с бяло-червена лента и на местата, където трябва да се преминава с повишено внимание са с ярко оранжеви флагове. Където няма възможност за друга маркировка има ярко оранжев спрей. ⚠️⚠️⚠️Номерата за състезателите по двете трасета са зелени за 19 км и оранжеви за 14 км.…